Modulaire en duurzame bouwtechnologie

Duurzaamheid beschikbaar voor iedereen

Selficient ontwikkelt duurzame huizen die beschikbaar zijn voor iedereen. Dit doen we door een nieuwe bouwmethode en duurzame materialen te (her)gebruiken. Het traditionele baksteen en beton worden vervangen door gestandaardiseerde en prefab-elementen, waarmee we meerdere soorten woningtypen en -vormen creëren. We bouwen duurzaam maar laten de bewoner niet inleveren op comfort. Op zelfvoorziening spelen we in door het gebruik van zonnepanelen, een slimme accu, een warmtepomp met vloerverwarming en een goed geïsoleerde woning. We verbruiken zo min mogelijk energie door slim om te gaan met de energie en warmte van de zon. Ons concept is simpel: een circulair, modulair en zelfvoorzienend huis dat voor iedereen beschikbaar is.

Toekomstbestendig

Toekomstbestendig

Wij zorgen dat je zo lang mogelijk in een Selficient-huis kan wonen door voorzieningen voor aanpassingen al te maken en mee te nemen in het bouwproces.
Lees Meer

Levensfasebestendig

Levensfasebestendigheid

Meer oppervlakte nodig. Minder oppervlakte nodig. Een Selficient-huis voorziet in jouw woonbehoeften door mee te bewegen met je levensfasen.
Lees Meer

Aanpasbaar

Aanpasbaar

Specifieke wensen voor een Selficient-huis kunnen eenvoudig worden verwerkt. De bouwcomponenten kunnen aan jouw wensen worden aangepast.
Lees Meer

Korte bouwtijd

Korte bouwtijd

Niets is zo fijn als snel in je nieuwe woning trekken. Door onze bouwmethode beperken wij de bouwtijd waardoor je snel in je Selficient-huis woont.
Lees Meer

Betaalbaar

Betaalbaar

We maken duurzaam wonen beschikbaar voor iedereen. Dat doen we door een betaalbaar Selficient-huis neer te zetten, zodat het voor veel mensen aantrekkelijk wordt.
Lees Meer

Herbouwbaar

Herbouwbaar

Met een Selficient-huis is het mogelijk om je woning, of een deel daarvan, te herbouwen zonder dat wordt gesloopt. Dat kan op dezelfde maar ook op een andere locatie.
Lees Meer

Wie zijn wij?

Sinds 29 augustus 2018 is Selficient B.V. het commerciële vervolg van het gelijknamige Hogeschool Utrecht studentenproject dat heeft deelgenomen aan de Solar Decathlon 2017 in Denver. Met het Selficient-huis werden de prestigieuze publieksprijs en prijzen voor marktpotentieel (2de), watermanagement (3de) en architectuur (4de) gewonnen.
Het Selficient-huis mag zich in een grote belangstelling verheugen. In 2018 werd de tiende Dag van de Duurzaamheid bij het Selficient-huis geopend door Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en Lot van Hooijdonk, wethouder van de gemeente Utrecht. In 2019 zijn er items door Renault Life en NEMO Kennislink gepubliceerd, is Robin Stuiver met het Selficient-huis verkozen tot één van de Duurzaamste Jongeren van 2019 en is het Selficient-huis opgenomen in het Duurzame Dinsdag-koffertje voor de Nederlandse regering.

Missie

Selficient ontwikkelt duurzame huizen voor de Nederlandse woningmarkt. Onze huizen zijn bedoeld voor iedereen die duurzaam, energieneutraal en comfortabel wil wonen en een veranderende woonbehoefte heeft. Met onze bouwmethode passen de huizen zich, anders dan bij het traditionele bouwen, aan de specifieke woonwensen van de bewoners aan. Of het nu gaat om gezinsuitbreidingen, -verkleiningen, of gewoon groter of kleiner willen wonen, in plaats van dat bewoners zich door verhuizen aan hun woonwens moeten aanpassen past het huis zich aan hun wens aan. Met onze bouwmethode willen wij de negatieve milieu-impact van wonen beperken. Wat ons betreft staat de bewoner centraal bij duurzame, technologische ontwikkelingen en moeten die op maat beschikbaar zijn voor een groot publiek. Daarom ontwikkelen wij een modulaire, circulaire en zelfvoorzienende woning waarbij levensfasebestendigheid en aanpasbaarheid centraal staan. We maken duurzaam, aanpasbaar en levensfasebestendig wonen beschikbaar voor iedereen.

Visie

Wat de toekomst van de gebouwde omgeving ons brengt is onduidelijk, maar dat we de woonopgave samen moeten aanpakken is onontkoombaar. We staan voor een grootschalige en duurzame renovatievraag en voor de opschaling van nieuwbouwprojecten. We zien de toekomst voor ons als een integrale en intensieve samenwerking met zowel bouw- en ontwikkelpartners als bewoners. Daarin wordt ingespeeld op de steeds veranderende en veeleisendere wensen van huiseigenaren. Circulair en toekomst- en levensfasebestendig bouwen worden de regel, waarin hergebruik en huisaanpassingen vooraanstaand zijn. Daarnaast is het gebruik van duurzame energie onontkoombaar. We ontwikkelen huizen die inspelen op de steeds veranderende gebouwde omgeving, de steeds veranderende woonwensen van de mens en de nieuwste innovaties. Renovaties, woningtekorten en verhuizingen omwille van de huidige woning worden problemen van het verleden, aangezien modulaire en levensfasebestendige circulariteit het nieuwe bouwen wordt, mede door ons toedoen.

Robin Stuiver

Co-founder, Lead Business Development

De huidige manier van bouwen en de bijbehorende grootschalige milieu-impact hebben mij geïnspireerd om het Selficient-initiatief te starten. Ik wil mijn steentje bijdragen aan de verduurzaming en verbetering van de gebouwde omgeving.

Thijs Morel

Co- founder, Lead Research and Development

Ik richt mij op het vraagstuk over de verduurzaming van energie, bouw en installaties. Met Selficient wil ik deze verduurzaming samenbrengen in het ontwerp, om zo duurzame huizen te ontwikkelen, waarin comfort wordt behouden voor de gebruiker.

Hans Stuiver

Co-founder, Algemeen Directeur

Als hoofd stafbureau van de Reinigings-, Markt en Havendienst van de gemeente Utrecht in het begin van de 90’er jaren is mijn milieubewustzijn ontstaan en aangewakkerd. Dit wil ik voortzetten met Selficient om zo duurzaam wonen mogelijk te maken.

Meer weten? Neem contact met ons op

Modulair

In onze bouwmethode maken wij gebruik van een standaard maatvoering en daarop gebaseerde elementen en modules. Deze elementen en modules zijn de bouwcomponenten voor de woning en worden door vermenigvuldiging gebruikt voor verschillende vormen en indelingen. De componenten zijn zo ontworpen dat deze uitwisselbaar zijn met elkaar, maar ook met nieuwe. Daardoor wordt het bouwen en onderhouden van de woning en alle systemen kinderspel. Dit is bijna net zo simpel als het bouwen met Lego stenen.

Circulair

Voor het Selficient-huis wordt ingezet op het gebruik van circulaire en duurzame materialen. We hebben daarbij oog voor het minimaliseren van de footprint van het huis. De componenten waaruit de woning bestaat zijn uitwisselbaar en kunnen voor de bouw van een ander Selficient-huis worden gebruikt als het zijn functie voor de huidige woning verliest. Als een component aan het einde van de levensduur is wordt het grotendeels ontmanteld voor hergebruik met een andere bestemming, tenzij dat niet mogelijk is. Wanneer een Selficient-huis zijn functie verliest wordt het huis zonder sloop gedemonteerd en kan het met dezelfde elementen worden herbouwd en een nieuwe bestemming krijgen.

Zelfvoorzienend

Door de systeemintegratie met de zonnepanelen, accu, warmtepomp, ventilatie en andere elektrische componenten te optimaliseren en goed gebruik te maken van de warmte- en zonne-energie in de woning spelen we enerzijds in op het beperken van het energiegebruik en anderzijds het maximaliseren van het gebruik van de energie. We maken gebruik van bestaande producten en technieken om de energiehuishouding van de woning te realiseren. Hierdoor zijn veel combinaties mogelijk om een comfortabele en energiezuinige woning te realiseren en is onderhoud makkelijk uit te voeren.

Toekomstbestendig

Een Selficient-huis is klaar voor de toekomst; het is van gemakken voorzien die ervoor zorgen dat er zolang mogelijk in kan worden gewoond. Het huis voldoet aan de nieuwste bouwvoorschriften, heeft duurzame energiesystemen die zorgen voor langdurig wooncomfort met een gebruiksvriendelijk en slim thuisapplicatiesysteem. Zijn er op termijn toch aanpassingen nodig dan kunnen die door het modulaire ontwerp snel worden gerealiseerd. Ook als je groter of kleiner wilt wonen is het huis van de toekomst zo ontworpen om dit te realiseren.

Levensfasebestendig

Door de bouwmethode is het mogelijk het Selficient-huis met de woonwensen van de bewoners mee te laten groeien of te verkleinen. Groei wordt bereikt door een basismodel woning gelijkvloers uit te bereiden en/of door er een verdieping op te bouwen. Omgedraaid kan een Selficient-huis worden verkleind door de verdieping er af te halen of gelijkvloers in te perken. Zo hoeven jonge gezinnen bij gezinsuitbreiding niet te verhuizen. Net zomin hoeven oudere gezinnen bij gezinsverkleining te wonen in een te groot huis. In het vergunning- en bouwtraject kan met deze flexibiliteit rekening worden gehouden.

Aanpasbaar

Wij bieden een aantal standaardmodellen voor een Selficient-huis. De standaardisatie in onze bouwmethode zorgt ervoor dat met dezelfde componenten verschillende varianten van het Selficient-huis kunnen worden gemaakt. De componenten kunnen worden aangepast op de specifieke behoeften van de bewoner. Zo kan de vorm van de woning worden aangepast maar ook de indeling, systemen en afwerking.

Korte bouwtijd

Een traditioneel bakstenen huis kent een bouwtijd van circa 120 werkbare dagen. Daardoor duurt het lang voordat je in je nieuwe woning kunt. Doordat wij gebruik maken van een gestandaardiseerde en prefab-bouwmethode realiseren we een kortere bouwtijd. Hierdoor kun je snel verhuizen naar je nieuwe Selficient-huis en beperk je daarmee bijvoorbeeld ook de (hypotheek)kosten voor het aanhouden van twee woningen.

Betaalbaar

Een goede samenwerking met onze partners, standaardisatie in productie, gebruik van bestaande producten en technieken en minder kosten die ontstaan door fouten in het productieproces leiden tot een gunstigere prijs voor een Selficient-huis in vergelijking met een traditioneel huis. Kostenefficiëntie is een speerpunt dat bij ons een vooraanstaande betekenis heeft.

Herbouwbaar

De elementen van de woning zijn zo ontworpen dat deze demonteerbaar en uitwisselbaar zijn. Daardoor kan alles in- en uit elkaar worden gehaald, zonder te slopen, en kan het huis op een andere locatie worden opgebouwd. Het prototype van het Selficient-huis is door ons inmiddels 3 keer opgebouwd. Daarbij zijn vrijwel alle materialen hergebruikt, wat het herbouwbare karakter onderstreept. Verhuizen in Nederland, of naar het buitenland, met het Selficient-huis is mogelijk; op voorwaarde dat aan de lokale bouwvoorschriften wordt voldaan.