Iconisch Selficient-huis opgenomen in het Basisboek Duurzame Ontwikkeling

In de volledig  geactualiseerde vierde druk van het Basisboek Duurzame Ontwikkeling is de focus gericht op Modulair wonen en wordt in casusvorm het succesvolle Selficient project beschreven.

Geconcludeerd wordt dat studenten en professionals, in dit geval zo’n 70 bedrijven die kennis en middelen beschikbaar stelden, grote krachtbronnen zijn voor duurzame ontwikkeling.

Het Basisboek Duurzame Ontwikkeling biedt studenten een brede introductie op duurzame ontwikkeling. Het boek beschrijft duurzame ontwikkelingen, de mondiale kant en toekomstaspecten op een evenwichtige manier, rekening houdend met people, planet en profit/prosperity. Het Basisboek Duurzame Ontwikkeling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met meer dan dertig docenten en hun studenten. Dit maakt het een didactisch sterk boek.

Sneak preview

Toen het resultaat, een prototype van een duurzaam huis, voltooid was, werd het afgebroken en in de Verenigde Staten, Denver Colorado opnieuw opgebouwd voor de internationale studentencompetitie genaamd de “Solar Decathlon 2017”.

Belangstelling voor het project was er niet alleen van de lokale pers. Ook het Algemeen Dagblad, NOS Nieuws en NEMO Kennislink schreven erover, terwijl de NPO er op Radio 1 een uitzending aan besteedde. Dat was terecht, aangezien het HU-team naar het oordeel van de vakjury op een eervolle zevende plaats eindigde in Denver. Mooier nog was dat de Publieksprijs aan Selficient werd toegekend. Terug in Nederland ontving het projectteam ook nog de HU-genotenprijs.

Het Selficient-huis is na afloop teruggebracht naar Nederland en hier opnieuw opgebouwd. Je kunt het vinden tussen studentencomplex Johanna en Bolognalaan 101 in de Uithof in Utrecht.